Kreatywne Dzieci Niepubliczny Integracyjno-Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Nasze przedszkole

Przedszkole organizuje różne formy współpracy z rodziną, które cieszą sie dużą popularnością. Dzieci i rodzice mają możliwość kontaktu ze specjalistami (logopeda, surdopedagog).

Placówka posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która systematycznie uzupełnia i podnosi swoje kwalifikacje oraz stopnie awansu zawodowego. Nauczyciele posiadają dodatkowe umiejętności w zakresie terapii, tańca, rytmiki. Prowadzą pracę wychowawczą, dydaktyczną, opiekuńczą. Troszczą się o prawidłowy rozwój psychofizyczny wychowanków, tworzą warunki wspierające rozwój dziecka, przygotowują dziecko do życia w rodzinie i społeczeństwie.

Kreatywne Dzieci Niepubliczny Integracyjno-Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Kreatywne Dzieci Niepubliczny Integracyjno-Terapeutyczny Punkt PrzedszkolnyKreatywne Dzieci Niepubliczny Integracyjno-Terapeutyczny Punkt Przedszkolny