Elementy SI

Terapia z elementami integracji sensorycznej

Metoda Integracji Sensorycznej jest jedną z najpopularniejszych metod stosowanych wśród dzieci z różnorodnymi zaburzeniami adaptacyjnymi i rozwojowymi. Zaburzenia te w znacznym stopniu utrudniają im codzienne funkcjonowanie. Dużą zaletą tej metody jest forma zabawy opierającą się w dużej mierze na ruchu. Wszystkie elementy integracji sensorycznej wspomagają pracę zmysłów, wpływają na zmiany zachowania w sferze emocjonalnej, poznawczej i motorycznej. Każde dziecko prezentuje w inny sposób swoje reakcje, różny może być także stopień nasilenia objawów.

Podtypy zaburzeń modulacji sensorycznej

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego dzielimy na trzy podtypy:

1. Zaburzenia modulacji sensorycznej, na które składają się między innymi: nadmierną reaktywność sensoryczna, obniżona reaktywność sensoryczna oraz poszukiwanie sensoryczne. Dziecko nadreaktywne charakteryzuje się :

 •  unikaniem dotykania przedmiotów, innych osób, brudzenia się, męczenia ubrania, głaskania,
 • unikaniem głośnych dźwięków ( wykazywanie reakcji lękowych)
 • unikanie kontaktu wzrokowego
 • unikanie aktywności fizycznej ( ostrożność, obawa przed utratą równowagi)

   

2. Kolejną kategorią jest obniżona reaktywność sensoryczna.

 • sprawia wrażenie dziecka niechlujnego
 • jest w ciągłym ruchu, ma podwyższony próg bólu
 • nie zauważa przeszkód i nowych przedmiotów pojawiających się na jego drodze
 • nie czuje przykrych zapachów.

 

3. Ostatnim typem zaburzeń w tej kategorii jest poszukiwacz sensoryczny. Dziecko poszukujące jest :

 • w ciągle ruchu , stale zmienia pozycję ciała, skacze, siada na swoich dłoniach, łydkach
 • nieskupione i rozproszone
 • głośne .

Bezpieczne ćwiczenia, jakie możemy wykonywać z dzieckiem w ramach zajęć z elementami integracji sensorycznej, wymagają od nas obserwacji na jego reakcję. Należy pamiętać, że jeden rodzaj aktywności proponowany dziecku charakteryzującemu się podreaktywnością, może nie być skuteczny dla innego. 

 

Celem zajęć wzbogacanych w elementy integracji sensorycznej jest integrowanie pracy systemów sensorycznych z rozwojem psychofizycznym. Następuje wspieranie rozwoju dzieci bądź korygowanie zaburzonych funkcji rozpoznawania i przetwarzania bodźców sensorycznych z układu czucia głębokiego, układu przedsionkowego, zmysłu równowagi, zmysłu wzroku, słuchu i węchu. 

 

Ważnym elementem jest również praca nad integracją przetwarzanych z okresu niemowlęcego odruchów neurologicznych, które niewygaszone mogą zaburzać całościowy rozwój psychofizyczny, społeczny i emocjonalny.